Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k učivu za leden

27. 1. 2013

 

28.1.2013

Informace pro rodiče

Český jazyk

V českém jazyce jsme již zvládli psaní y/ý po tvrdých souhláskách a začali jsme probírat psaní i/í po souhláskách měkkých. Zatím se zdá učivo dětem jednoduché, protože jsme procvičovali psaní y/ý samostatně. Nyní již nebudeme psát všude jen y/ý, ale děti si budou muset promyslet, jedná-li se o tvrdou, či měkkou souhlásku a o i/y rozhodnout. Nejtěžší částí tohoto učiva nyní bude pravopis slov s dy, ty, ny a di, ti, ni. Zde budou muset děti rozlišovat psaní i/y také sluchem. Přestože mohou děti používat barevné kartičky s hláskami jako nápovědu, musí všechny druhy hlásek umět bezpečně zpaměti. Toto pravopisné učivo – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách – budeme procvičovat až do konce února.

Častěji teď píšeme diktáty a doplňovací cvičení. Stále vedeme děti k důsledné kontrole a pečlivému psaní.

Ve čtení každodenně procvičujeme pochopení textu a samostatnou práci podle písemných pokynů. Vyzkoušeli jsme si (pouze informativně), jak na tom jsou děti s rychlostí a plynulostí čtení nacvičeného textu (počet správně přečtených slov za 1 minutu). Výsledky ještě porovnáme s textem nenacvičeným. Abyste měli srovnání i Vy, budeme Vás informovat také v notýsku.


 

Matematika

Věnujeme se postupně různým typům sčítání a odčítání do 100 podle pracovního sešitu, zatím bez přechodu desítek. Soustavně rozvíjíme logické myšlení dětí zadáváním různých slovních úloh, jinak znějících než v pracovním sešitě. Většina úloh pro 2.ročník v našem pracovním sešitě je totiž dle našeho názoru zbytečně jednoduchá a děti je řeší pouze mechanicky. Častěji zadáváme slovní úlohy s nadbytečnými údaji, slovní úloha nemusí mít vždy řešení, nebo jich je více, otázky nemusí vždy začínat slovem kolik, celkem, dohromady... Těmito úlohami se snažíme, aby děti musely vždy textu přesně rozumět.

Průběžně v hodinách zařazujeme učivo geometrie, proto je nutné každý den mít 30cm dlouhé pravítko a 2 ořezané tenké tužky č.2 nebo 3. Pravítko si mohou děti nechávat ve škole v šuplíčku, protože se jim často v tašce láme. Zatím spojujeme body a měříme délku na celé centimetry. Přesné rýsování rovných čar a spojování bodů je pro převážnou většinu dětí zatím náročné. Dále nás čeká rýsování úseček, pojmy přímka, úsečka a měření délky úsečky.

V druhém pololetí budeme pracovat podle druhého dílu našeho pracovního sešitu.


 

Prvouka

Velmi podrobně jsme se věnovali tématu Rodina a budeme v něm pokračovat průběžně až do konce školního roku, a to prostřednictvím psaní vlastní knížky „O mně a mojí rodině“. Jednotlivé stránky zpracováváme nejen v rámci prvouky, ale i slohu, psaní a výtvarné výchovy. Samozřejmě, že k tomuto tématu musíme přidat i další učivo (Zima, Místo, kde žiji, Česká republika atd.). Více nyní využíváme pracovní sešit.

 

Další důležité informace

  • Ve čtvrtek dostanou děti výpis vysvědčení a osobní dopis ode mě. Domácím úkolem na prodloužený víkend (na 4.února) bude odpověď na tento dopis, napsaná psacím písmem na přiložený papír. Rozsah dopisu by měl být alespoň deset vět.

V dopisu by mělo dítě napsat: jednoduché zhodnocení svojí práce za 1.pololetí

předsevzetí do 2.pololetí

oblíbené učivo

neoblíbené učivo

  • V pátek 1.února je volno, jsou pololetní prázdniny.

  • Plavání končí tento týden, v úterý 29.1. Od 2.pololetí se budeme učit podle nového rozvrhu, který děti dostanou v pondělí 4.února. Místo vyučovacích bloků budeme mít už klasické vyučovací hodiny v délce 45 minut. Konce vyučování zůstanou ve všech dnech stejné, jako je mají děti teď. Do konce února nebude tělesná výchova z důvodu nahrazování zameškaných hodin za plavání.


 

  • Prosíme, vyrobte dětem pomůcku na český jazyk k procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, a to Y z tvrdého materiálu (dřevo, překližka, pevná větvička...) velikosti cca 20 cm. Měkké I dětem opatřím z měkkého materiálu (bude z molitanu).


 

  • Od 4.2. začínáme číst společnou četbu (J. Kolář – Z deníku kocoura Modroočka). Děti si přinesou obalenou a podepsanou tuto knížku. Většinou ji budeme číst ve škole, někdy z ní budou mít děti i domácí úkol.

S pozdravem

Petra Holubová